est
eng
 
   
 
whatsnext events jocks photos videos forum info home
 
Info
Sisekorraeeskiri

TERE TULEMAST ÖÖKLUBISSE ILLUSION

Pääs klubisse alates 18. eluaastast.

Palun tutvuge alljärgnevate eeskirjadega, et Teie ööklubis Illusion veedetud aeg oleks meelelahutuslik ja nauditav.

1. Ootame külastajatelt korrektset ja kohast riietust vaba aja veetmiseks ööklubis. Ööklubil on õigus keelata ebakorrektse välimusega külastajatel ööklubisse siseneda.

2. Ööklubis Illusion on kasutusel videovalvesüsteem.

3. Töötajatel ja turvateenistusel on õigus kontrollida külastajate vanust, mille tõendamiseks tuleb esitada vastav dokument (pass, id-kaart, juhiluba).

4. Ööklubisse on võimalik pääseda ainult klubi kassast ostetud pileti alusel. Pilet sisenemiseks on ühekordne ja väljudes kaotab kehtivuse.

5. Ööklubis Illusion ei ole lubatud:
5.1 Siseneda relvaga või esemetega, mis võivad osutuda ohtlikuks külastajate ja töötajate elule ning tervisele. Relvi me hoiule ei võta.
5.2 Pildistada ega filmida ööklubis toimuvat programmi ja külastajaid.
5.3 Tuua kaasa alkohoolseid jooke. Klubil on õigus kaasa toodud alkohoolsed joogid konfiskeerida ning klubisse mitte lubada alkoholi kaasatoonud külastajat.
5.4 Rikkuda avalikku korda.

6. Meil on õigus kontrollida sisekorraeeskirja nõuetest kinnipidamist ning nende eiramise korral keelduda külastajat teenindamast ja paluda tal ööklubist lahkuda. Korduv sisekorra eeskirjade rikkumine võib kaasa tuua klubikeelu.

7. Klubi külastuse eelnev registreerimine või klubi reserveerimine ei vabasta käesolevas sisekorras toodud nõuete täitmise järgimisest. Kui külastuse eelnevalt registreerinud või klubi reserveerinud isik ei täida sisekorra nõudeid, on klubil õigus külastajat mitte klubisse lubada, keelduda tema teenindamisest või paluda tema lahkumist.

8. Me ei teeninda ega luba oma ruumidesse või palume koheselt lahkuda isikutel, kes on ebaviisakad, agressiivsed, alkoholi liigjoobes või narkootiliste ja psühhotroopsete ainete mõju all. Administratsioon jätab endale õiguse otsustada, keda lubada ööklubisse Illusion ja keda mitte.

9. Külastaja, kes lõhub või rikub ööklubi inventari (mööbel, muu sisustus, heli- ja valgustehnika, ka lauanõud jm), on kohustatud koheselt hüvitama tema poolt tekitatud kahju täies ulatuses vastavalt hinnakirjale. Kviitungi hüvitatud summa kohta saab klubi administratsioonilt.

10. Administratsioon ei vastuta riietehoidu antud üleriiete taskutes olevate esemete ega teiste garderoobi jäetud esemete eest.

11. Administratsioon ei vastuta klubis kaotatud esemete eest.

12. Külastajatel on õigus esitada tekkinud pretensioonid ööklubi juhtkonnale või vastutavale administraatorile, kelle otsus vaidlusaluses küsimuses antud olukorras on lõplik ja täitmiseks kohustuslik. Vastutav töötaja on kohustatud lähtuma otsuste tegemisel sisekorra eeskirjadest ning kõigi külastajate turvalisuse kriteeriumist. Kõik muud küsimused ja arusaamatused lahendatakse vastavalt EV seadustele.

Sisekorra eeskirjad on kinnitatud LUSTIKUMMUT OÜ juhatuse poolt 1. septembril 2015.

 
Liitu meiega Facebook'is
 
Club Illusion
Raatuse 97, Tartu
+372 7424341